Randomplace

Dein Titel hier

Nierealne ideały.

Z jednej strony słyszy się, że trzeba mieć swój styl. Żeby nikogo nie naśladować i być sobą. Z drugiej strony ludzie pytają się ciebie, jaki jest twój wzór. Więc szybko znajdujemy sobie taką osobę.

           Taka osoba na przykład nawołuje do nie naśladowania innych. Chcesz być taka/i jak on(a). I co? Zmieniasz osobę do naśladowania, zaczynasz ją naśladowywać w nie naśladowywaniu innych?

           Ja nie mam wzoru w człowieku. Moim ideałem są nie ludzie, lecz czyny. I wtedy nie mam ograniczeń. Mogę być coraz lepsza i lepsza. Lecz ideałem nigdy nie będę, ponieważ ideały nie istnieją. Są nierealne.

            Ale miło się myśli, ze kiedyś możemy się nim stać…

                                                                      *

Dzisiaj ostatni dzień świąt. I będziemy czekać!

Onet dodał mnie do poleconych. Mówiąc szczerze byłam zdziwiona - ciągle chyba nie wierzę za bardzo w siebie xD.

27.12.06 16:10
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
myblog | Chaste | TW


Gratis bloggen bei
myblog.de